Allmänna Villkor & Integritetspolicy

Genom att besöka och beställa från loscaleros.com samtycker Ni till dessa villkor.

Vi tar ej ut avgifter förutom de som står angivna i varulistan och som tillkommer när du genomför ditt köp. Vi reserverar oss för slutförsäljning samt eventuella prisfel som kan uppstå. Om varan är slut kontaktar vi dig via mail. Kontakta oss gärna vid eventuella frågor kring lagersaldo samt leveranstider.

Vi använder krypterad dataöverföring vid betalningar. Betalnings- och personuppgifter sker alltid via säkra sidor på Internet. Via Paypal.

DU MÅSTE VARA 18 år FÖR ATT BESTÄLLA!

När du registrerar dig hos oss och beställer varor godkänner du enligt lag att vi lagrar och använder dina uppgifter i vår verksamhet för att fullfölja våra åtagande gentemot dig. Vi skyddar dina personuppgifter enligt personuppgiftslagen. Du har självklart rätt att se dina personuppgifter som vi har registrerat. Skulle dessa vara felaktiga eller ofullständiga kontakta då gärna oss så att uppgifterna kan rättas eller raderas. När du är registrerad som medlem gäller medlemskap tills vidare och godkänner nyhetsbrev samt sms utskick. Vid order godkänner du automatiskt nyhetsbrev samt sms. Se Integritetspolicyn nedan. Vi förbehåller sig rätten att ändra medlemsvillkoren.

Betalningsalternativ

Alla försök till bedrägeri polisanmäls. Vi vill att du alltid ska känna dig trygg när du handlar hos oss.

Betala direkt i kassan med PayPal eller direktbetalning.

Order

Vid beställning av produkt bekräftas ordern inom 24 timmar. Bekräftelsen översänds via E-post om inget annat anges.

Leveranstid

Leveranstiden är normalt 5-7 dagar vid beställningsvaror, om inte annat anges vid order bekräftelsen.

Leveransmetod

Leverans sker vanligtvis med PostNord eller DHL.

Vi står för risken om varan kommer bort eller skadas under transport till kund. Vid eventuell retur till oss tar kunden motsvarande risk samt leveranskostnaden. Vid eventuell transportskada eller förlust ska detta meddelas till oss inom 3 dagar. Om skadan är synlig ska detta meddelas till transportören omgående. Eventuell synlig skada måste antecknas på transportörens fraksedel vid mottagandet samt fotas. Vid fall av dold transportskada ska detta anmälas till oss inom 3 dagar. Fotografera skadan innan ni öppnar paketet om det är en extern skada.

Frakt

Kan komma att ta ut beroende på produkten.

 

Öppet köp/Bytesrätt

14 dagars öppet köp och/eller bytesrätt gäller i enlighet med distansavtalslagen. Detta betyder att alla kunder kan returnera en oöppnad och felfri vara inom 14 dagar från mottagandet, och få ett belopp motsvarande varans värde återbetalt. Alternativt byta till en likvärdig vara, eller betala mellanskillnad om den nya skulle vara dyrare än ursprungsvaran. Frakt/PF-avgifter återbetals ej. Om du vill återlämna en produkt så ska du kontakta vår kundtjänst, alternativt skicka ett e-post meddelande till vår kundtjänst. Kund står för fraktavgift & risk vid retur av vara, spara alltid det kvitto du får när du skickar iväg returen tills det att returen kommit fram till oss.

För outlösta paket eller vägran att ta emot leveransen debiteras samtliga fraktkostnader, samt + 398:- i expeditionsavgift.

Vi förbehåller oss även rätten till ersättning för de utlägg som uppstår i form av kostnader för hantering och förvaring eller eventuell återsändning till leverantör. En outlöst försändelse betraktas inte som nyttjande av ångerrätt.

Priser

Samtliga priser är inklusive moms. Moms på kosttillskott är 12% och kläder/tillbehör/övrigt 25%. Skulle momssatserna ändras förbehåller vi oss rätten att justera våra priser till motsvarande momssats.

Force majeure

Vi reserverar oss för att leveranstiden kan ta längre tid vid till exempel kommunikationsfel, strejk, Force Majeure, eller förseningar i leveransföretaget och andra oförutsägbara händelser.

Avbokning

Avbokning kan ske fram till dess att beställningen effektueras. Detta innebär att avbokning kan ske till dess att vi eller vår leverantör skickat ut beställningen. Avbokning ska ske skriftligt via e-post eller via kontakt med vår kundtjänst. I samband med avbokning sänder vi ut ett e-post meddelande som bekräftar att ordern är avbokad. Kvittot/Fakturan (mail) är ert garantibevis och bör betraktas som en värdehandling.

Varor som skadats på grund av felaktigt användande, slitage, naturpåverkan eller annan felaktig hantering omfattas EJ av någon garanti.

Övrigt

Vi förbehåller oss rätten till prisjusteringar orsakade av faktorer utanför vår kontroll. Vi reserverar oss för eventuella felaktigheter i prissättningen. Vi förbehåller oss också rätten att annullera beställningar som enligt oss kan uppfattas som oseriösa, anstötliga eller stridande mot god sed. Vi reserverar oss för slutförsäljning. Om en leverans inte kan verkställas p.g.a. att varorna ej lagerförs framgår det i din leveransbekräftelse där varan står som ej levererad, och därmed inte kommer att debiteras dig. 

Vi redigerar produktbilderna för hemsidan, så produkten kan skilja sig även från bilderna. (produktbilderna är endast illustrativa och kan i vissa fall skilja från produktens faktiska utseende och attribut). All försäljning sker i enlighet med distansavtalslagen. Vi förbehåller oss rätten att registrera IP-adresser vid beställning. 

INTEGRITETSPOLICY

Vi värnar om din personliga integritet och att du ska kunna känna dig trygg när du anförtror oss dina personuppgifter. Vi har därför upprättat denna integritetspolicy som följer tillämplig dataskyddslagstiftning (GDPR) för att du ska kunna ta del av hur vi behandlar dina personuppgifter, vad vi använder dem till samt vem som får ta del av dem. Policyn beskriver även dina rättigheter och hur du kan utöva dem.

HUR LÄNGE BEHANDLAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?

Vi behandlar dina personuppgifter så länge det är nödvändigt med hänsyn till ändamålet för den aktuella behandlingen och så länge det krävs enligt lagstadgade lagringstider. I enlighet med gällande lagstiftning har vi rätt att lagra dina kontaktuppgifter för marknadsföring under en tid efter ditt köp. Vi kan därför komma att lagra dina kontaktuppgifter under den tid som är aktuell enligt gällande dataskyddslagstifning, marknadsföringslag och praxis. Om eller när du särskilt lämnat samtyckte till att få marknadsföring kommer vi att behandla personuppgifter som är registrerade för marknadsföringen tills du avregistrerar dig eller meddelar vi att du inte längre vill ta emot marknadsföring. Det kan du göra genom att kontakta vår kundtjänst. När du registrerat dig som medlem behandlar vi dina personppgifter tills dess att du avregistrerar ditt konto eller begär att vi ska radera vissa uppgifter. Vi raderar automatiskt ditt konto om du varit inaktiv i 24 månader. Dina personuppgifter kan sparas längre än vad som angetts ovan i den mån vi är skyldiga att göra det enligt lag, förordning eller myndighetsbeslut.

NÄR DELAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?

Vår utgångspunkt är att enbart lämna ut dina personuppgifter till tredje part om du uttryckligen har samtyckt till det eller om det är nödvändigt för att uppfylla våra förpliktelser enligt avtal eller lag. I de fall vi lämnar ut personuppgifter till tredje part säkerställer vi att personuppgifterna behandlas på ett betryggande sätt.Vi delar personuppgifter med:

  • Tredjepartsleverantör som behandlar personuppgifter för vår räkning. T ex för att hantera betalning, frakt samt distribuera e-post.
  • Andra tredjeparter i den utsträckning som är nödvändigt för att följa svensk lag, tex myndighetsbegäran eller domstolsbeslut.

SKYDD AV DINA UPPGIFTER

Vi upprätthåller rutiner och arbetssätt som utgår från att dina personuppgifter ska hanteras på ett säkert sätt. Utgångspunkten är att endast arbetstagare och personer inom organisationen som behöver tillgång till personuppgifter för att kunna utföra sina arbetsuppgifter skall kunna komma åt dem.Våra säkerhetssystem är utvecklade med din integritet i fokus och skyddar i mycket hög grad mot intrång, manipulering, förstöring samt andra förändringar som kan innebära en risk för din integritet. Vi har flera policyer för IT-säkerhet för att säkerställa att dina personuppgifter behandlas säkert.Vi överför inte personuppgifter till andra parter i andra fall än de som uttryckligen anges i denna policy.

DINA RÄTTIGHETER

I enlighet med gällande dataskyddslagstiftning har du rätt att få tillgång till information om vilka personuppgifter som vi behandlar om dig. Du har också rätt att begära rättelse så att felaktiga personuppgifter blir korrigerade. Du har rätt att begära radering eller under vissa fall begära begränsning av dina personuppgifter samt rätt att invända mot behandling av dina personuppgifter. Du har även under vissa förutsättningar rätt att få ut de personuppgifter som du har lämnat till vi i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format. Du har också rätt att närsomhelst invända mot behandlingen av dina personuppgifter för generell och personligt anpassad direktmarknadsföring och kundanalys. Du kan alltid begära att personuppgifter som används för marknadsföringsändamål gallras eller att sådana aktiviteter upphör. Vidare innehåller varje nyhetsbrev från oss möjlighet till avregistrering från vidare deltagande.

Kontakta oss på vår kundtjänst om du har några frågor eller klagomål för vår hantering. Du kan också lämna klagomål till datainspektionen om du anser att vi behandlar dina personuppgifter i strid med dataskyddsförordningen.

COOKIES

Vi använder cookies på hemsidan för att anpassa köpupplevelsen för dig som kund samt för att föra anonym statistik.

Vad är cookies?

Cookies är en liten textfil bestående av bokstäver och siffror som skickas från vår webbserver och sparas på din webbläsare eller enhet. Vi använder sig av olika cookies:

  • Sessionscookies är en tillfällig cookie som upphör när du stänger din webbläsare eller enhet.
  • Varaktiga cookies är cookies som ligger kvar på din dator tills du tar bort dem eller de går ut.
  • Förstapartscookies är satta av webbplatsen som du besöker.
  • Tredjepartscookies är cookies satta av en tredjeparts webbplats. Hos oss används dessa i första hand för analyser (exempelvis Google Analytics, Facebook)
  • Liknande tekniker är tekniker som lagrar information i din webbläsare eller i din enhet på ett sätt som liknar cookies.

 

Varför använder vi cookies?

Vi använder cookies för att anpassa köpupplevelsen och samla anonym statistik.

 Möjlighet att styra användning av cookies

Din webbläsare ger dig möjlighet att ändra inställningarna för användningen och/eller omfattningen av cookies. Gå till inställningarna för din webbläsare för att hantera detta. Exempel på sådant du kan justera är blockering av alla cookies, endast acceptera förstapartscookies eller radera cookies när du stänger ner din webbläsare. Det kan dock leda till att funktionaliteten av webbplatsen försämras.

Ändring av Integritetspolicyn

Vi förbehåller sig rätten att ändra denna Integritetspolicy. Ändringar av villkoren i policyn kommer att informeras på hemsidan en (1) månad innan villkorsändringen träder i kraft.

 

DU MÅSTE VARA 18 år FÖR ATT BESTÄLLA!